Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening

Nyheder

Hello world

Ny formand for Borgerforeningen


Den 4. marts, ved den årlige generalforsamling, blev der valgt en ny formand til Mørkøv Handels, Håndværker og Borgerforening. Valget faldt på Kristian Bruun Rasmussen, som, på trods af at han er flyttet til byen for kun to år siden, havde mod på at tage udfordringen op og stille sig i spidsen for Borgerforeningen og for det traditionelle Kræmmermarked, samt alle de arrangementer som Borgerforeningen står for i løbet af året.


Ved generelforsamlingen blev der også valgt ny næstformand og kasserer. Det blev henholdsvis Thomas Hansen, som igennem flere år har siddet i Borgerforeningen bestyrelse, og Bettina Juel, som overtager posten fra Bente Frandsen.