Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening

Om Mørkøv Borgerforening

Hvad laver Mørkøv Borgerforening?

Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening (i daglig tale “Borgerforeningen”) blev stiftet i 1907, og ifølge vedtægterne fra dengang er foreningens formål  at varetage byens og nærmeste omegns interesser overfor offentlige myndigheder. Ved iværksættelse af indtægtsgivende aktiviteter, at støtte foreningslivet og humanitært arbejde i byen. At markere særlige begivenheder ved flagning m.m. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.


Foreningen arrangerer bl.a. et stort Kræmmermarked, som de lokale foreninger tjener penge på ved frivilligt arbejde, bl.a. med at passe bar i øl-teltene, og sørge for P-pladser på de omkring liggende marker. Borgerforeningen står for selve markedet og arrangerer musik til teltene, stadepladser til kræmmerne og ‘Ankers Tivoli’ er på pletten, med masser af forlystelser og kæmpe hot-dogs, til både børn og voksne.


Pladsen som markedet holdes på – “RÆVEBJERG”, skal passes og plejes i årets løb, så derfor sørger Borgerforeningen for at slå græsset i græsslånings-sæsonen, som ud over bestyrelsen også sker af nogle flinke medlemmer, som gerne hjælper til med foreningens forskellige gøremål.

Foreningen har en flag-allé som sættes gennem byen ved større begivenheder, som. f.eks. konfirmationer. Desuden bliver det store flag hejst midt i byen, ved særlige lejligheder. 


Kontakt foreningen, for informationer om leje flag og stænger.


Byens juleudsmykning, som i mange år har bestået af klokker og stjerner pyntet med gran, bliver opsat i løbet af november måned, og tændes første gang den første søndag i advent. 

Foreningen har en hal, til opbevaring af forskellige vogne og andet materiel, som bliver brugt til div. arrangementer. Disse ting skal holdes i form og derfor bruger foreningens bestyrelse en del tid på at vedligeholde – men jo flere der hjælper, jo mindre tid bruger vi…… Vi er altid glade for hjælp, så hvis DU har lyst at gi’ en hånd med, så kontakt os endelig.


Hvis du ikke har tid eller lyst til at hjælpe med arbejdsopgaver, er vi også glade for støtte i form af et husstandsmedlemskab, som er med til at finansiere de forskellige arrangementer vi planlægger. Du kan melde dig ind her.