BORGERFORENINGENS BESTYRELSE

Kristian Bruun Rasmussen

Formand


Email: mail@mhhb.dk

Mobil: 30 62 25 11

Dorte Christiansen

Sekretær

Jørgen Lundgaard

Medlem


Johnny Jonasson

Suppleant


Torben T. Nielsen

Medlem


Johnny Olsen

Medlem


Helene Clausen

Medlem

Helle Henriksen

Medlem


Laurits Petersen

Medlem

Trine Bruun Rasmussen

Suppleant


Thomas Hansen

Næstformand


Bettina Juhl

Kasserer


Email: kasserer@mhhb.dk

Lasse Gyldenvang

Medlem